BodyMeld – new choreographies Contemporary dance, choreography and dance workshops by Zornitsa Stoyanova

Vector – VR филм от Нова Зеландия в Топлоцентрала

На 26 май, от 18:30ч, в Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала” ще се състои официална премиера за България на артистичната VR/XR филмова продукция “VECTOR” с автори новозеландските хореографи и артисти Джоана Кук и
Ребека Уебър, която зрителите в София ще могат да видят в рамките на “En-trance: Женски тела в дигитални пейзажи” (En-trance: Female Bodies in the Digital)* – международната арт-филмова изложба с куратор Зорница Стоянова от BodyМeld, която може да се види до 9ти юни 2023.
“VECTOR” е изкуство от ново поколение, което ползва инструмените на виртуалната и разширена реалност (VR/XR) – аватари и персонализирани специални ефекти за подчертаване на сетивната чувственост и вниманието на танцьорите. “VECTOR” представлява 360-градусово видео изважда на показ усещането за танц. Сетияната чувственат е невидим вътрешен процес, но често движи процеса на създаване на танца. “VECTOR” превежда тези вътрешни процеси във виртуални ефекти, за да стимулира сетивата на публиката и я прави част от преживяването. Кинетичният, визуалният и слуховият обрат подчертават вниманието на движещия се обект във филма и инсталацията. “VECTOR” е продължителност 6 минути и предизвиква традиционното театрално пространство, перспективите и навиците на зрителите, като позволява “да се види отвътре” процеса на създаване на танц. Проектът е виртуално произведение, което заема феминистка позиция, като акцентира върху осъзнатата телесна осведоменост и чувственост, и внася физически, мултисетивен опит в процеса на създаване на творби в цифровата реалност. По този начин се противопоставя на йерархиите на капиталистическия комерсиализъм в технологиите.
_______________________
Vector is a VR/XR suite using avatars and custom-built AV effects to highlight dancers’ embodied attention, presented as a 360-video and/or immersive participatory installation. Sensory awareness is an invisible internal process, yet it often drives dance creation. Vector translates these internal processes into VR effects to ignite audiences’ multisensory awareness. Kinetic, visual, & aural feedback are highlighted to indicate a mover’s attention in the film and installation. Vector 360 is a 6-min VR film that challenges traditional theatre space, perspectives, and viewing habits of audiences, while allowing an ‘inside out’ look at dancemaking.
Vector 360 is a virtual reality work that takes a feminist stance by emphasizing embodied awareness and bringing physical, multisensory knowledge to making work in the digital real—thereby resisting capitalist commercialist hierarchies in technology. Further, by opting to abstract the body and capture qualitative essences of movement, instead of using high-fidelity, realistic representations, it combats the dancers’ ingrained self-judgment and challenges overarching patriarchal beauty standards prevalent in dance.
Vector Team:
Joanna Cook: Creative Director and Choreographer
Rebecca Weber: Creative Director and Choreographer
Daniel Lodridge: Director of User Experience
Madison Cronin: Producer and Dancer
In-Chi Lee: Dancer
DotDot Studios: Presentation Partners digital platforms
Andres Leon-Gayer: Presenting Partner, Peru

Date

May 26 2023 - Jun 09 2023
Expired!

Time

Eastern European Time Zone
6:30 pm - 9:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: May 26 2023 - Jun 09 2023
  • Time: 11:30 am - 2:00 pm

Labels

in person
Category
QR Code